/* Template Name: Granty */ Etologie člověka

Grantová agentura České republiky

 • 2021-2023: GAČR 21-29772S. Role vizuálních a čichových vodítek ve vnitropohlaní kompetici: psychologické a fyziologické koreláty. Hlavní řešitelka: Jitka Třebická Fialová
 • 2019-2021: GAČR 19-11822S. Psychologie mezimužské kompetice a její neurální koreláty. Hlavní řešitel: Vít Třebický
 • 2018-2020: GAČR 18-15168S. Vliv rodičovských charakteristik na výběr partnera. Hlavní řešitel: Jan Havlíček
 • 2017-2019: GAČR 17-11983S. Testování “hypotézy babiček”: Transgenerační efekt na reprodukci na
  základě matričních dat v Čechách v 17.–19. století. Hlavní řešitelka: Alice Velková
 • 2016-2018: GAČR 16-03899S Percepce potenciálních oponentů a spojenců v kontextu fyzických
  konfrontací. Hlavní řešitel: Jan Havlíček
 • 2015-2017: GAČR 15-05048S. Utváření prvního dojmu na základě vícero modalit: mezikulturní
  perspektiva. Hlavní řešitel: Karel Kleisner
 • 2014-2016: GAČR 14-02290S Role trigeminální percepce ve formování čichových preferencí. Hlavní
  řešitel: Jan Havlíček
 • 2011-2014: GAČR P407/11/1464. Propojení psychologických charakteristik s tvaroprostorem lidské
  tváře a těla: hypotetické asociace s barvou duhovky. Hlavní řešitel: Karel Kleisner
 • 2010-2012: GAČR P407/10/1303 Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s
  nástupem puberty. Hlavní řešitel: Jan Havlíček
 • 2009-2011: GAČR 406/09/0647. Možná spojitost mezi zdravotním stavem, fyzickou kondicí a
  atraktivitou v mezikulturní perspektivě. Hlavní řešitel: Jan Havlíček

Grantová agentura UK

Grantová agentura Univerzity Karlovy

 • 2019-2021: GAUK 1374319. Percepce obličejových charakteristik v kontextu výběru partnera a posuzování konkurentů: Longitudinální eye-trackingová studie. Hlavní řešitelka: Žaneta Slámová
 • 2019-2021: GAUK 1118119. Vliv partnerských preferencí na skutečný výběr partnera: Srovnání aditivního a prahového modelu. Hlavní řešitelka: Zsófia Csajbók
 • 2018-2020: GAUK 1398218. Souvislost mezi reaktivitou imunitního systému a atraktivitou tělesné vůně a tváře. Hlavní řešitelka: Dagmar Schwambergová.
 • 2018-2020: GAUK 1742218. Typy partnerských vztahů v transformující se společnosti. Hlavní řešitelka: Ayten Yesim Semchenko
 • 2017-2019: GAUK 1436317. Vliv morfologických a olfaktorických charakteristik rodičů na výběr
  partnera. Hlavní řešitelka: Lucie Kuncová
 • 2016-2018: GAUK 52216. Sympatrická kulturní divergence a její evoluční signifikance. Hlavní řešitel:
  Petr Tureček
 • 2014-2016: GAUK 918214. Vliv tělesného pachu spojeného s kompeticí na sociální percepci a kognici.
  Hlavní řešitelka: Jitka Fialová
 • 2014-2016: GAUK 1214314. Diskrepance mezi obrazem ideálního a aktuálního partnera v průběhu
  formování partnerského vztahu. Hlavní řešitelka: Radka Kučerová
 • 2014-2015: GAUK 1234214. Vztah synestézie a sociálně-kognitivních schopností. Hlavní řešitel: Pavel
  Šebesta
 • 2012-2014: GAUK 695512. Vztah percepce mužského obličeje a schopnosti obstát ve fyzické
  konfrontaci muže proti muži. Hlavní řešitel: Vít Třebický
 • 2010-2012: GAUK 6010/2010. Faktory ovlivňující vznik pohlavních rozdílu v čichu u dětí. Hlavní
  řešitelka: Lenka Nováková

Univerzitní výzkumná centra

 • 2012-2017: UNCE 204004. Příroda & kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě. Hlavní řešitel: Jan Havlíček
 • 2018-2023: UNCE 204056. Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti. Hlavní řešitel: Jan Havlíček

Program START

 • START/SOC/064 Psychology of context-dependent sexual responsiveness in women: The role of body odour cues. Hlavní řešitelka: Lucie Kuncová