/* Template Name: Zájemci o studium */ Etologie člověka

Pro zájemce

Etologii člověka můžete studovat na Univerzitě Karlově na Přírodovědecké fakultě v rámci Mgr. studia zoologie (specializace etologie a ekologie) nebo v rámci Teoretické a evoluční biologie. Pro více informací ohledně studia etologie člověka na Přírodovědecké fakultě UK můžete kontaktovat doc. Jana Havlíčka, PhD. Na Fakultě humanitních studií je možné studovat etologie člověka v rámci Mgr. oboru Obecná antropologie (specializace etologie člověka). Pro více informací ohledně studia etologie člověka na Fakultě humanitních studií můžete kontaktovat Mgr. Jitku Lindovou, PhD.

 

Nabídka témat

Témata bakalářských, diplomových či disertačních práci připravujeme obvykle po dohodě s konkrétním zájemcem na základě jeho preferencí a kompetencí. Případně si můžete vybrat z níže uvedených témat.