/* Template Name: Média */ Etologie člověka

Protiklady se nepřitahují, ukazuje studie zaměřená na výběr partnerů

Tezi, že se protiklady přitahují, vyvrací nová studie zaměřená na výběr partnera. Podle jedné z autorek studie, Zuzany Štěrbové, dále platí, že ženy jsou při hledání partnera v průměru vybíravější než muži. Tento fakt se projevuje také v rychlých seznamkách, uvedla vědkyně v rozhovoru pro MF DNES….(číst dál)

Vytvořeno 23.10.2017

Jaké ženy muži hledají a jaké si pak berou?

Nejnovější vědecká studie prokázala, že muži hledají soběpodobné partnerky či partnery, ve skutečnosti si ale najdou jiné. Pokud si právě teď říkáte, k čemu je dobré to vědět – tak tato data mohou pomoci psychologům, ale třeba i provozovatelům seznamovacích kanceláří. Studie se zúčastnili nejenom čeští muži a české páry, ale také Brazilci. Muži zadávali své osobnostní vlastnosti z modelu takzvané Velké pětky (extraverze, přívětivost, svědomitost, otevřenost a emoční stabilita), požadavky u svých ideálních partnerů a vlastnosti skutečných partnerů či partnerek….(číst dál)

Vytvořeno 23.10.2017

Etoložka zkoumá atraktivitu vůně vítězů a poražených

Jak voní vítězství? Přesvědčit se o tom budou moci nejen účastníci zimních olympijských a paralympijských her v Soči, které se konají letos v únoru a březnu, ale i dobrovolníci zapojení do výzkumu, jenž provádí doktorandka Mgr. Jitka Fialová z Přírodovědecké fakulty UK. Jitka Fialová se dlouhodobě věnuje tomu, jak vnější vlivy působí na vůni člověka, a tomu, jak je prostřednictvím svého pachu člověk vnímán okolím. Nyní ji zajímá to, co s tělesným pachem jedince udělá vítězství a prohra….(číst dál)

Vytvořeno 11.10.2017

Jde to!, ukázal Meteor

Dva týdny po sobě přinesly nečekanou zprávu. Nejprve vědecký projekt získal největší podporu v dějinách českého crowdfundingu (368 284 Kč, což je 123 % potřebné částky), pak se totéž stalo i projektu základního výzkumu (74 121 Kč, což je 148% potřebné částky). Co se to vlastně stalo? A jaké z toho plyne poučení pro následovníky? …(číst dál)

Vytvořeno 11.10.2017

Čichám, čicháš, čicháme

Při různých aktivitách se uplatňují různé čichové schopnosti, jako je čichová citlivost, rozlišování látek a jejich určování. Tyto schopnosti se nejčastěji měří pomocí psychofyzických testů, které neustále ukazují na lepší čichové schopnosti žen oproti mužům. To může být dáno jednak tím, že dívky mohou být k různým stránkám čichového vnímání lépe disponovány, některé z těchto schopností mohou mít u dívek a chlapců odlišnou křivku vývoje. Dívky se během svého vývoje se také mohou více setkávat s čichovými podněty. Tomu by nasvědčovaly i výsledky získané metodou COBEL,…(číst dál)

Vytvořeno 11.10.2017