/* Template Name: Zsófia Csajbók */ Etologie člověka

Zsófia Csajbók, MA

Jejím disertačním tématem je srovnání tzv. aditivního a prahového modelu párování. Jejím zájmem je provádět jak kvalitativní, tak i kvantitativní výzkum volby, strategií a preferencí v rámci partnerského výběru, jakož i pomocí exploračních a konfirmačních faktorových analýz popsat zásadní pozitivní a negativní faktory ovlivňující párování. Pracuje na aplikaci komplexních analytických modelů s cílem lepšího porozumění homogamii a tzv. mate-value.

Zsófia Csajbók vystudovala bakalářský titul z behaviorální analýzy na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti a tamtéž i magisterský titul z klinické a zdravotní psychologie. V současné době studuje doktorský program Teoretická a evoluční biologie na Univerzitě Karlově v Praze.

Ve svém volném čase ráda objevuje nové jazyky, kultury a kuchyně, protože velmi ráda cestuje. Také se věnuje pilates a hře na hudební nástroje, jako jsou klavír a ukulele.

Aktuální seznam výuky