/* Template Name: Vít Třebický */ Etologie člověka

Mgr. Vít Třebický, Ph.D.

Zabývá se především pohlavním dimorfismem a variabilitou u člověka v kontextu pohlavního výběru. Zejména se věnuje morfologii a percepci vizuálních vodítek mužského obličeje a těla v rámci vnitro-pohlavní kompetice a preferencí žen pro znaky fyzické atraktivity mužů. Dlouhodobě se také soustředí na vývoj standardizované metodiky pořizování a zpracování vizuálních stimulů.

Vystudoval bakalářské studium na Fakultě humanitních studií UK, magisterský titul získal na Katedře obecné antropologie, specializace Etologie člověka tamtéž. Doktorský titul získal na Katedře filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK (doktorský program Teoretická a evoluční biologie), kde je nyní i zaměstnán. Současně pracuje i v Národním ústavu duševního zdraví.

Aktuální seznam výuky

Současní studenti

Bakalářští

Tereza Vobecká: Změny hlasu při výběru partnera

Markéta Olšáková: Úrazy hlavy v boxu a dopad na čichové schopnosti

Mikuláš Novotný: Reakční schopnosti v karate a Taekwondo

Tereza Cvingerová: Kopy, měření kopů, fyziologie ovlivňující výkon v kopu (konzultant)

Daniel Šťastný: Vliv kofeinu na výkon ve sportu (konzultant)

Magisterští

Tereza Nevolová: Vliv obličejového líčení žen na okolím přisuzovanou atraktivitu a na jejich body image

Jaroslav Vokoun: Vliv akutní únavy na přesnost střelby z ručních zbraní u policistů (konzultant)

Jakub Čížek: Video analýza boxu podle boxerské školy (konzultant)

Matěj Sidunov: Pozice zadní nohy a síla přímého zadního úderu (konzultant)

 

Bývalí studenti

Bakalářští

Tereza Nevolová (2015): Znaky biologické kvality v obličeji: efekt líčení u žen

Alexandra Šefčíková (2018): Súvislosť testosterónu a morfológie mužskej tváre

Magisterští

Tereza Klusáčková (2019): Vztah morfologie obličeje a fyzické síly: Testování hypotézy Other-Race efektu

E-mail

vit.trebicky@natur.cuni.cz

 

ResearchGate profil

https://www.researchgate.net/profile/Vit_Trebicky

 

Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Pozice: Výzkumný asistent
Pracovní skupina: Etologie člověka
Místnost: 227 (2. patro)
Adresa: Viničná 7, 128 43 Praha 2

 

Národní ústav duševního zdraví

Pozice: Junior výzkumník
Pracovní skupina: Sociální percepce a kognice
Místnost: 401. 51 (3. patro)
Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany