/* Template Name: Radim Kuba */ Etologie člověka

Mgr. Radim Kuba

V rámci doktorského studia na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK se zabývá širším vlivem sourozeneckých konstelací na různé oblasti lidské osobnosti (GAUK č. 269215). Řeší tedy především výzkumné otázky týkající se vlivu rodinného prostředí jako nejdůležitějšího epigenetického faktoru na povahové rysy, studijní schopnosti, sexuální strategie, řešení morálních dilemat, ale i na fyziologické či morfologické rysy člověka. V Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) se zabývá především vlivem rodinných konstelací na osobnost člověka, a to především v souvislosti s duševními chorobami.

Na PřF UK se pod záštitou Katedry učitelství a didaktiky biologie rovněž věnuje problematice urgentního lékařství a výuky první pomoci. Zabývá se např. emočním prožíváním jedince při poskytování první pomoci či faktory, které ovlivňují snahu pomoci postiženým osobám, a nyní především zátěžovými faktory plynoucích z výkonu profese výkonu profese u hasičů, záchranářů či policie. Na PřF rovněž vyučuje několik předmětů týkajících se první pomoci.

Aktuální seznam výuky

seřadit sestupněseřadit vzestupněKód seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev seřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr Rozsah, examinace E-Kredity
detail MB180C25 První pomoc ve škole oba 0/4 Z [DS] 2
detail MB180C25P První pomoc ve škole oba 0/3 Z [HT] 2
detail MB180C25T První pomoc ve škole – terénní oba 0/4 Z [DS] 2
detail MB180C36Z První pomoc- simulace zimní zimní zimní s.:0/1 Z [DS] 1
detail MB180C36L První pomoc- simulace letní letní letní s.:0/1 Z [DS] 1
detail MB180C44 Běžná a krizová komunikace ve škole zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 2
detail MB180P25 Ochrana člověka za mimořádných událostí letní letní s.:1/1 Zk [HT] 2
detail MS107024 Evoluce sexu a rozmnožovací strategie zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 3

 

Mgr.

Výzkumné projekty

2015 – dosud – výzkum sourozeneckých konstelací a jejich vlivu na osobnost člověka s ohledem na duševní zdraví  (Národní ústav duševní zdraví – NÚDZ, projekt „Vliv sourozeneckých konstelací na projevy a průběh vybraných psychiatrických poruch – unipolární deprese a bipolární porucha“)

2014 – dosud – výzkum v rámci projektu „Vliv profese vykonávané v rámci Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR na partnerské vztahy“ (PřF UK a NÚDZ, ve spolupráci s ČVUT)

2012 – dosud – výzkum v rámci projektu „Vliv latentní toxoplasmózy, chronické infekce lidským cytomegalovirem a Rh krevní skupiny na fenotyp člověka“ (PřF UK, Katedra filosofie a dějin přírodních věd)

2010 – dosud – výzkum sourozeneckých konstelací a jejich vlivu na osobnost člověka – projekt „Rodinné konstelace jako epigenetický faktor ovlivňující člověka“ (PřF UK, Katedra filosofie a dějin přírodních věd)

Odborné publikace

Flegr, J., & Kuba, R. (2016). The Relation of Toxoplasma Infection and Sexual Attraction to Fear, Danger, Pain, and Submissiveness. Evolutionary Psychology, 14(3).

Konference/přednášky

2017 – účast na konferenci a letní škole “6th Summer Institute” (International Society for Human Ethology, ISHE, 4. – 6. 6. 2017 Boise, Idaho, USA) – poster “Who is the second kindest relative? New support for the theory of paternity uncertainty.”

2017 – účast na konferenci “29th Annual Meeting” (Human Behavior and Evolution Society, HBES, 31. 5. – 3. 6. 2017 Boise, Idaho, USA) – poster “The age-gap and gender do matter! The effect of gender and age difference between siblings on educational achievements.”

2017 – účast a spolupořádání odborného semináře „Výuka první pomoci zážitkem“ (5. 4. 2017, Katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství FTVS ve spolupráci s Katedrou učitelství a didaktiky biologie PřF UK, Praha, ČR) – přednášky „Klíčová a okrajová témata první pomoci“ a „Vzdělávání žáků versus vzdělávání učitelů“

2017 – účast na konferenci „EDUCO 2017 – Výzkum v přípravě učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů“ (23. – 25. 3. 2017, Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze, Tatranská Štrba, Slovensko) – přednáška „Vzdělávání budoucích i současných pedagogů v nadstandardních tématech první pomoci“

2017 – účast na konferenci „Spolupráce IZS při MÚ a katastrofách – cvičení vs. realita“ (1. 3. 2017, Koordinační středisko medicíny katastrof při Fakultní nemocnici Brno, Brno, ČR)

2016 – účast na konferenci „Učebnice v oborově didaktických souvislostech: tvorba – hodnocení – používání“ (8. 12. 2016, Brno – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, ČR)

2016 – účast na konferenci „První pomoc v boji“ (3. 12. 2016, pořádáno Via–Protect oddělení taktické a bojové medicíny, Hradec Králové)

2016 – účast na konferenci „Výuka první pomoci zážitkem“ (ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s., 12. 11. 2016, Praha, ČR) – přednáška „Výuka první pomoci na PřF UK aneb vzdělávání budoucích i současných pedagogů“

2016 – účast na konferenci České a Slovenské etologické společnosti (ČSEtS, 2. – 5. 11. 2016, Nitra, SR) – přednáška „Vliv pohlaví a věkového odstupu na projev efektu sourozeneckých konstelací“

2016 – účast na konferenci „Aspekty práce pomáhajících profesí – Zdravotnické a humanitární aspekty řešení krizových situací“ (Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně/ČVUT v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství, 7. 10. 2016, Praha, ČR) – přednáška „Partnerské vztahy v rodinách pomáhajících profesí“

2016 – účast na konferenci “XXIII Biennial Congress on Human Ethology” (International Society for Human Ethology, ISHE, 1. – 5. 8.2016 Stirling, Scotland, United Kingdom) – poster “How big is the difference? The effect of gender and age–gap between siblings on educational achievements”

2016 – účast na konferenci České resuscitační rady (ČRR, 3. 6. 2016, Praha, ČR)

2016 – účast na konferenci “The 11th Annual Conference of European Human Behaviour and Evolution Association” (EHBEA, 5. – 8. 4. 2016, London, United Kingdom) – poster “Firstborns are overrepresented among biology students: The influence of family constellation on education considering age–gap and gender of siblings”

2015 – účast na konferenci České a Slovenské etologické společnosti (ČSEtS, 4. – 7. 11. 2015, České Budějovice, ČR) – poster „Jsou prvorození lepší biologové? Vliv rodinných konstelací na vzdělání s ohledem na věkové odstupy a pohlaví sourozenců“

2015 – účast na konferenci European Resuscitation Council (ERC, 29. – 31. 10. 2015, Praha, ČR)

2014 – účast na konferenci The European Conference on Behavioural Biology (ECBB, 17. – 20. 7. 2015, Praha, ČR) – člen organizačního týmu

2010 – Schola Ludus, Nové Hrady (12. místo na závěrečném mezinárodním sympóziu, projekt „The Periodicity of water dissolved oxygen in algae culture“; kategorie „collage students“)

2009 – Letní akademický kurz (LAK), Nové Hrady (2. místo na závěrečném mezinárodním sympóziu, projekt „Carrying capacity of residues from biogas station studying on photosyntetic oxygen releasing“; kategorie „high school students“)

2008 – Letní akademický kurz (LAK), Nové Hrady (8. místo na závěrečném mezinárodním sympóziu, projekt „Life cycle of Scenedesmus quadricauda“, kategorie „high school students“; spoluúčast na projektu „Cytocompatibility of methal layers“)

Účast na grantových projektech

Hlavní řešitel:

2015 – dosud – GAUK – projekt č. 269215 Rodinné konstelace jako epigenetický faktor ovlivňující člověka

Spoluřešitel/spolupráce:

2017 – dosud – GAUK – projekt č. 1494217 Estetické vnímání květů člověkem – odlišnosti v hodnocení krásy živých květin a jejich fotografií

2016 – dosud – GAČR – projekt č. P407/15/05048S Percepce potenciálních oponentů a spojenců v kontextu fyzických konfrontací

2016 – dosud – GAČR – projekt č. P407/16/20958 Role chovu koček a psů a některých s nimi asociovaných nákaz při vzniku klinických a subklinických forem deprese, OCD, fobií a psychóz

2015 – 2016 – GAUK – projekt č. 388315 Morfologické vlastnosti květů a jejich atraktivita pro člověka

Bc. Hana Pitáková: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sexualitu člověka

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přf UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Bc. Gabriela ZvěřinováAnalýza miskoncepcí v oblasti první pomoci

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba/Mgr. Radka Marta Dvořáková
 • Katedra učitelství a didaktiky biologie, Přf UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Aneta RintováSourozenecké konstelace a jejich vliv na vybraná onemocnění člověka

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přf UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Hana Pitáková: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sexualitu člověka

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016, obhájeno 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přf UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Viktorie Poneszová: Rozdílný přístup rodičů k potomkům a faktory to ovlivňující

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016, obhájeno 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přf UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Dominik Horký: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na IQ

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2015, obhájeno 2016
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přf UK
 • Text práce ke stažení: 

Konzultované práce

Bc. Pavla Dostálová: Analýza emoční a psychické zátěže pracovníků tísňových linek

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Text práce ke stažení: coming soon

Bc. Kamila Michalíková: Analýza dopadu psychické zátěže na oběti dopravních nehod a zasahující členy IZS

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Text práce ke stažení: coming soon

Dominika Schejbalová: Zátěžové faktory plynoucí z vytěžování tísňových volání v rámci Telefonního centra tísňového volání 112 a tísňové linky 150

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016
 • vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Text práce ke stažení: coming soon

Tereza Fliegerová: Vliv výkonu profese v rámci krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru České republiky na kvalitu spánku

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016
 • vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Text práce ke stažení: coming soon

Kamila Michalíková: Emoční prožívání jedince při dopravní nehodě

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2014, obhájeno 2016
 • vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Text práce ke stažení: zde

Barbora Kneblová (Jislová): Vliv pořadí narození na osobnostní profil jedince studovaný pomocí Cattellova, Cloningerova a Big Five dotazníku

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2013, obhájeno 2015
 • vedoucí práce: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přf UK
 • Text práce ke stažení:

Kontakty

E-mail: radimkuba@email.cz

Osobní stránky: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/
ResearchGate profil: https://www.researchgate.net/profile/Radim_Kuba


Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Katedra učitelství a didaktiky biologi
e

Povolání: vědecký pracovník s podílem na výuce (lektor první pomoci, vedoucí skupiny)
Pracovní skupina: První pomoc na PřF UK
Místnost
: 248 (Viničná 7, 2. patro)
Telefon: +420 221 95 1924

Webové stránky: http://www.prvnipomocprfuk.eu/
Webové stránky: https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi

Adresa/Address:

Katedra učitelství a didaktiky biologie
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Viničná 7
128 43 Praha 2

Department of Teaching and Didactics of Biology
Charles University
Faculty of Science
Viničná 7
CZ-128 43 Praha 2

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Katedra filosofie a dějin přírodních věd

Povolání: Ph.D. student
Pracovní skupina: Laboratoř evoluční biologie (“toxo-tým”)
Místnost:
248 (Viničná 7, 2. patro)
Telefon:
+420 221 95 1924
Webové stránky:
https://web.natur.cuni.cz/filosof/
Osobní webové stránky na PřF UK
: https://web.natur.cuni.cz/filosof/cs/clenove/460-radim-kuba

Adresa/Address:

Katedra filosofie a dějin přírodních věd
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Viničná 7
128 44 Praha 2

Department of Philosophy and History of Sciences
Charles University
Faculty of Science
Viničná 7
CZ-128 44 Praha 2

Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ)

Webové stránky v NÚDZ: zde

Povolání: Výzkumný a vývojový pracovník (“junior researcher”)
Výzkumný program: VP3 – Národní elektronický systém duševního zdraví a monitorování stavu mozku
Pracovní skupina: Pracovní skupina vývojové a sociální percepce
Místnost: 301 (2. patro)
Telefon: +420 283 088 434
Webové stránky NÚDZ: http://www.nudz.cz/
Osobní webové stránky v NÚDZ: http://www.nudz.cz/pracovnik/?id=685

Adresa/Address:

Národní ústav duševního zdraví, VP3
Topolová 748
250 67 Klecany