Sourozenecké konstelace

Pro člověka je rodina a její působení základním prostředím, které vytváří a determinuje psychické a fyzické vlastnosti jedince, a to jak na vědomé, tak nevědomé úrovni. Tato ovlivnění se pak přímo promítají do života jedince a ovlivňují biologii člověka i celý jeho život. Jako rodinné (případně sourozenecké) konstelace se označuje zejména pořadí narození jedince a vliv okolí z toho vyplývající.

Obecná rozdílnost sourozenců, kteří spolu vyrůstali, byla opakovaně vědecky zdokumentována a někteří autoři dokonce uvádí, že sourozenci bývají velmi často ve svých osobnostních charakteristikách tak rozdílní jako dva náhodně vybraní jedinci z populace. Bylo prokázáno, že pořadí narození významně ovlivňuje psychologický profil jedince, intelektuální schopnosti, zdravotní stav, sexualitu, partnerské vztahy a mnoho dalších dimenzí.

Tomuto tématu se věnuje:

Radim Kuba, Jan Havlíček, Petr Tureček