Atraktivita

Fyzická atraktivita ovlivňuje, jak ostatní hodnotíme a jak s nimi jednáme. Atraktivní jedinci navíc obvykle požívají určité sociální výhody a jsou preferovanými partnery, jelikož atraktivní znaky z evolučního hlediska odkazují ke kvalitě jedince a párováním s ním se zvyšuje reprodukční úspěch. Výzkumně se zaměřujeme na celou řadu jevů, které mohou vnímání atraktivity ovlivňovat, jako je tělesná atraktivita (např. tělesný typ, symetrie, výška, poměr pasu k bokům, poměr boků k ramenům) a atraktivita obličeje (symetrie rysů obličeje, proporcionalita, neotenie, průměrovost, vousy, maskulinní a femininní znaky, míra červenosti a barevný kontrast v obličeji).

Naše výzkumy se v současnosti zabývají zejména:

  • mezikulturním srovnáním percepce atraktivity
  • souvislostí atraktivity a markerů kvality a zdraví jedince
  • manipulací markerů atraktivity použitím líčidel
  • vývojovými aspekty preferencí atraktivity

Tomuto tématu se věnuje:

Jan Havlíček, Vít Třebický, Tereza Nevolová, Žaneta Slámová