Kompetice

Sociální interakce mohou někdy vyústit v nedorozumění a konflikt, který lze řešit mimo jiné i za použití fyzického násilí. Fyzická konfrontace s sebou však nese rizika zranění nebo jiných, biologickou zdatnost ovlivňujících, následků. Dá se tedy očekávat, že se pomocí přírodního výběru vyvinuly kognitivní a behaviorální procesy ke zhodnocení bojeschopnosti ostatních, které by jedinci pomáhaly adekvátně se rozhodnout tak, aby ztráty z případné konfrontace byly co nejnižší. Prvním krokem takového rozhodovacího procesu je pravděpodobně hodnocení celkové velikosti oponenta. Pokud jsou soupeři podobně velcí, přichází na řadu další stupně hodnocení, ve kterých se mohou uplatnit hodnocení dalších vodítek a markerů nebezpečnosti, jako jsou například rysy obličeje nebo charakteristika hlasu. Výsledky řady empirických studií ukazují, že lidé jsou na základě rysů obličeje a charakteristiky hlasu schopni poměrně přesně a rychle přisuzovat vlastnosti, jako je fyzická síla, úspěch ve sportu, sklony k agresivitě, nebo schopnost obstát ve fyzické konfrontaci.

Náš výzkum se v současnosti zabývá zejména souvislostí osobnostních a morfologických charakteristik se schopností obstát v kompetici a též tím, jaká vodítka lidé používají k odhadování této schopnosti.

Tímto tématem se zabývá:

Jan Havlíček, Vít Třebický, Jitka Fialová, Pavel Šebesta