Chemická komunikace

Chemická komunikace ovlivňuje sociální interakce v různých kontextech jako je výběr partnera, vztah mezi matkou a dítětem i další příbuzenské vztahy. Každý jedinec má svůj individuálně specifický pachový podpis, který vzniká součinností sekrece potních, apokrinních a mazových žláz a metabolické činnosti kožní mikroflóry. Na pachovém podpisu se podílí jednak genetické faktory, zároveň ho však ovlivňují i faktory prostředí jako je strava, nemoci či reprodukční status. V našem výzkumu se zabýváme tím, jak environmentální (strava), kontextuální (emoce), genetické (MHC) a kulturní (parfémy) faktory ovlivňují tělesnou vůni a její vnímání z perspektivy pohlavního výběru, signalizace a teorie podvojné dědičnosti.

V současnosti se zabýváme následujícími tématy:

  • Vliv emocionálního vyladění (např. v kontextu kompetice) na tělesnou vůni a její působení na vnímání a náladu jedinců vystavených těmto vůním
  • Faktory ovlivňující výběr parfému a jeho interakce s tělesnou vůní
  • Dietetické faktory ovlivňující tělesnou vůni
  • Úloha čichu při výběru partnera
  • Vztah mezi kvalitou imunitního systému a atraktivitou tělesné vůně
  • Přisuzování osobnostních charakteristik na základě tělesné vůně
  • Role čichu při zahájení kojení a v navázání pouta mezi matkou a novorozencem

Tomuto tématu se věnuje Jitka Fialová, Lucie Kuncová, Lenka Kysilková, Dagmar Schwambergová a Jan Havlíček.