Faktory související se sexuální orientací

Zúčastněte se nového výzkumného projektu “Faktory související se sexuální orientací” vyplněním 30minutového online dotazníku.

Výzkum se zabývá dosud málo prostudovanou problematikou body image u jedinců různých sexuálních orientací ve vztahu s dalšími psychologickými faktory – např. duševní pohodou či osobnostními charakteristikami. Budeme moc rádi, když nám se sběrem dat pomůžete tím, že náš nový dotazník vyplníte.