Zemřel Jan Sokol

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku 84 let zemřel filozof, překladatel, pedagog, signatář Charty 77, někdejší poslanec a ministr školství a také zakladatel a první děkan Fakulty humanitních studií Jan Sokol.
Čest jeho památce.

Nekrolog k úmrtí Jana Sokola od jeho žáka a přednášejícího na FHS Josefa Kružíka.