Grantová agentura ČR

 • 2021-2023: GAČR 21-29772S. Role vizuálních a čichových vodítek ve vnitropohlaní kompetici: psychologické a fyziologické koreláty. Hlavní řešitelka: Jitka Třebická Fialová
 • 2019-2021: GAČR 19-11822S. Psychologie mezimužské kompetice a její neurální koreláty. Hlavní řešitel: Vít Třebický
 • 2018-2020: GAČR 18-15168S. Vliv rodičovských charakteristik na výběr partnera. Hlavní řešitel: Jan Havlíček
 • 2017-2019: GAČR 17-11983S. Testování “hypotézy babiček”: Transgenerační efekt na reprodukci na
  základě matričních dat v Čechách v 17.–19. století. Hlavní řešitelka: Alice Velková
 • 2016-2018: GAČR 16-03899S Percepce potenciálních oponentů a spojenců v kontextu fyzických
  konfrontací. Hlavní řešitel: Jan Havlíček
 • 2015-2017: GAČR 15-05048S. Utváření prvního dojmu na základě vícero modalit: mezikulturní
  perspektiva. Hlavní řešitel: Karel Kleisner
 • 2014-2016: GAČR 14-02290S Role trigeminální percepce ve formování čichových preferencí. Hlavní
  řešitel: Jan Havlíček
 • 2011-2014: GAČR P407/11/1464. Propojení psychologických charakteristik s tvaroprostorem lidské
  tváře a těla: hypotetické asociace s barvou duhovky. Hlavní řešitel: Karel Kleisner
 • 2010-2012: GAČR P407/10/1303 Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s
  nástupem puberty. Hlavní řešitel: Jan Havlíček
 • 2009-2011: GAČR 406/09/0647. Možná spojitost mezi zdravotním stavem, fyzickou kondicí a
  atraktivitou v mezikulturní perspektivě. Hlavní řešitel: Jan Havlíček