Lenka Kysilková

Lenka Kysilková se zabývá faktory ovlivňující zahájení kojení a laktace. Ve své diplomové práci se zaměřuje na morfologické charakteristiky prsu a bradavky a jejich roli v percepci kojence. Zároveň sleduje funkci Montgomeryho žláz. Jejím školitelem je Jan Havlíček. Vystudovala bakalářský obor Obecné biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a pokračuje zde v navazujícím magisterském oboru Zoologie se specializací Ekologie a etologie.