Jana se bojí domů

Každý si neseme svůj příběh dětství. Každého nás dětské prožitky zásadním způsobem zformovaly a do konce života se k nim budeme vracet. Čerpáme z nich sílu, inspiraci, mohou být ale i zdrojem napětí, které se snažíme překonávat. Někdy s úspěchem, jindy je to zápas na celý život.