Zuzana Štěrbová je postgraduální studentkou oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Ve svém výzkumu se primárně zabývá vlivem rodičů na výběr partnera a sexuální chování, nenáhodným párováním, diskrepancí mezi preferencemi a skutečným výběrem a partnerskou spokojeností.

Jejím hlavním neodborným zájmem je pozorování a krmení ptactva, volné (zejména současné) i užité umění a cestování se sestrou Alenou.