Kontakty

E-mail: radimkuba@email.cz

Osobní stránky: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/
ResearchGate profil: https://www.researchgate.net/profile/Radim_Kuba


Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Katedra učitelství a didaktiky biologi
e

Povolání: vědecký pracovník s podílem na výuce (lektor první pomoci, vedoucí skupiny)
Pracovní skupina: První pomoc na PřF UK
Místnost
: 248 (Viničná 7, 2. patro)
Telefon: +420 221 95 1924

Webové stránky: http://www.prvnipomocprfuk.eu/
Webové stránky: https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi

Adresa/Address:

Katedra učitelství a didaktiky biologie
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Viničná 7
128 43 Praha 2

Department of Teaching and Didactics of Biology
Charles University
Faculty of Science
Viničná 7
CZ-128 43 Praha 2

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Katedra filosofie a dějin přírodních věd

Povolání: Ph.D. student
Pracovní skupina: Laboratoř evoluční biologie (“toxo-tým”)
Místnost:
248 (Viničná 7, 2. patro)
Telefon:
+420 221 95 1924
Webové stránky:
https://web.natur.cuni.cz/filosof/
Osobní webové stránky na PřF UK
: https://web.natur.cuni.cz/filosof/cs/clenove/460-radim-kuba

Adresa/Address:

Katedra filosofie a dějin přírodních věd
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Viničná 7
128 44 Praha 2

Department of Philosophy and History of Sciences
Charles University
Faculty of Science
Viničná 7
CZ-128 44 Praha 2

Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ)

Webové stránky v NÚDZ: zde

Povolání: Výzkumný a vývojový pracovník (“junior researcher”)
Výzkumný program: VP3 – Národní elektronický systém duševního zdraví a monitorování stavu mozku
Pracovní skupina: Pracovní skupina vývojové a sociální percepce
Místnost: 301 (2. patro)
Telefon: +420 283 088 434
Webové stránky NÚDZ: http://www.nudz.cz/
Osobní webové stránky v NÚDZ: http://www.nudz.cz/pracovnik/?id=685

Adresa/Address:

Národní ústav duševního zdraví, VP3
Topolová 748
250 67 Klecany