/* Template Name: Zuzana Štěrbová */ Etologie člověka

Mgr. Zuzana Štěrbová

Zuzana Štěrbová je postgraduální studentkou oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Ve svém výzkumu se primárně zabývá vlivem rodičů na výběr partnera a sexuální chování, nenáhodným párováním, diskrepancí mezi preferencemi a skutečným výběrem a partnerskou spokojeností.

Jejím hlavním neodborným zájmem je pozorování a krmení ptactva, volné (zejména současné) i užité umění a cestování se sestrou Alenou.

Aktuální seznam výuky

Vedené práce:

V řešení:

Diplomové práce:

Bc. Lucie Kuncová: Výběr partnera na základě čichového imprinting-like efektu
Konzultantka (školitel: doc. Jan Havlíček), Přírodovědecká fakulta UK

Bc. Kristýna Taskovská: Vliv otců na výběr partnera a konzistence výběru u heterosexuálních žen
Školitelka, Fakulta humanitních studií UK

Bc. Tereza Janková: Diskrepance mezi ideálním a skutečným partnerem u heterosexuálních jedinců ve fyzických chrakteristikách: navazující studie.
Školitelka, Fakulta humanitních studií UK

Bakalářské práce:

Tamara Dudková: Mechanizmy asortativního párování u člověka Konzultantka (školitel: doc. Jan Havlíček), Přírodovědecká fakulta UK

Obhájené:

Diplomové práce

2017: Mgr. Klára Zelenková: Vliv otce a bratra na výběr partnera u heterosexuálních žen v osobnostních charakteristikách
Školitelka, Fakulta Humanitních studií

Bakalářské práce

Bc. Lucie Kuncová (Kapicová): Rozpoznávání příbuzných u člověka
Školitelka (konzultant: doc. Jan Havlíček), Přírodovědecká fakulta UK

2014: Bc. Lucie Džurdženiková: Vliv věkové homogamie na spokojenost a žárlivost v dlouhodobém partnerském vztahu
Školitelka, Fakulta Humanitních studií

2014: Bc. Klára Zelenková: Vliv sourozenců na sexuální imprinting
Školitelka, Fakulta Humanitních studií

Bc. Kristýna Taskovská: Vliv otců na partnerské preference homosexuálních mužů
Školitelka, Fakulta Humanitních studií