/* Template Name: Žaneta Slámová */ Etologie člověka

Zabývá se především atraktivitou obličeje, a to například jejím vztahem s imunitním systémem, či percepcí obličejů v kontextu výběru partnera a posuzování oponentů, což je téma, které v současné době zpracovává ve své disertační práci. Bakalářský titul získala na Fakultě humanitních studiích UK, magisterský titul získala na Katedře obecné antropologie téže fakulty, přičemž její hlavní specializací byla Etologie člověka. V současné době je doktorandkou na Přírodovědecké fakultě UK (program Teoretická a evoluční biologie) a je zaměstnána v Národním ústavu duševního zdraví. Její školitelkou je Jitka Fialová.

Aktuální seznam výuky

Současní studenti

Bakalářští

Adéla Malichová: Percepce roztomilosti u člověka (konzultantka)

Bakalářské práce

Atraktivita obličeje a interindividuální rozdíly hodnotitelů
Atraktivita obličeje a jeho barvy a textura

E-mail

zaneta.slamova@natur.cuni.cz

 

ResearchGate profil

https://www.researchgate.net/profile/Zaneta-Slamova-2

 

Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Pozice: Výzkumná asistentka
Pracovní skupina: Etologie člověka
Místnost: 227 (2. patro)
Adresa: Viničná 7, 128 43 Praha 2

 

Národní ústav duševního zdraví

Pozice: Junior výzkumnice
Pracovní skupina: Sociální percepce a kognice
Místnost: 401. 51 (3. patro)
Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany