/* Template Name: Pavel Šebesta */ Etologie člověka

Mgr. Pavel Šebesta

Sociální percepce, lidský hlas, synestezie, to vše z pohledu evoluce člověka. Takto lze ve zkratce shrnout, čím se jako výzkumník zabývá. Jak a proč jsou hlasy žen a mužů rozdílné? Odráží hlas věrně osobnost? Je možné z hlasu či zařvání odhadnout fyzickou nebezpečnost, nebo tělesné rozměry? Jaké hlasy jsou atraktivní a čím? Na takových otázkách v současnosti pracuje, nebo v minulosti pracoval. Synestezie („míšení smyslů“) je pozoruhodný fenomén lidského (?) vnímání. Zajímá se o to, jestli může poskytovat svým nositelům nějakou výhodu (např. v podobě zbystřeného vnímání) a jak se mohla v lidské populaci vyvinout, rozšířit a udržet. Mimo vědu pracuje jako krizový poradce na lince důvěry. Tančí, tančí rád s lidmi a nechává se unést tancem se svými démony.

Aktuální seznam výuky