/* Template Name: Lucie Kuncová */ Etologie člověka

V rámci své dizertační práce zkoumá vliv rodičů na výběr partnera. Konkrétně se zaměřuje na podobnost mezi partnerem/kou a rodičem opačného pohlaví v různých charakteristikách (tělesná vůně, tvář, hlas a osobnostní charakteristiky). Zároveň se zabývá vlivem kvality vztahu s rodičem opačného pohlaví v době dětství na utváření partnerských preferencí a vlivem podobnosti partnera/ky a rodiče opačného pohlaví na partnerskou a sexuální spokojenost.

Bakalářský titul získala na Přírodovědecké fakultě UK (obor Obecná biologie), kde dále pokračovala v magisterském studiu na Katedře zoologie ve specializaci Ekologie a etologie. V současné době je postgraduální studentkou oboru Zoologie na Přírodovědecké fakultě UK. Jejím školitelem je Jan Havlíček.

Aktuální seznam výuky

Současní studenti

Bakalářští

David Černý: Role tělesné vůně v partnerském vztahu

Eliška Beschornerová: téma bude upřesněno

 

Magisterští

Tomáš Plaček: Role sexuálního znechucení ve vyhýbání se sourozeneckému incestu (kozultantka)

E-mail

lucie.kapicova@natur.cuni.cz

 

Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Pozice: Výzkumná asistentka
Pracovní skupina: Etologie člověka
Místnost: 227 (2. patro), 113 (1. patro)
Adresa: Viničná 7, 128 43 Praha 2