/* Template Name: Kateřina Fiurašková */ Etologie člověka

Kateřina Fiurašková je studentkou doktorského oboru Zoologie (specializace Ekologie a etologie) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde také vystudovala magisterský obor Zoologie a bakalářský obor Ekologická a evoluční biologie. Ve své dizertační práci se věnuje vlivu podobnosti partnerů v MHC genech na plodnost. V předchozím studiu se zabývala vlivem hormonální antikoncepce na partnerské preference a vlivem užívání hormonální antikoncepce při výběru partnera na následnou spokojenost ve vztahu. Jejím školitelem je Jan Havlíček.

/**/