/* Template Name: Kateřina Fiurašková */ Etologie člověka

Kateřina Fiurašková je studentkou doktorského oboru Zoologie (specializace Ekologie a etologie) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde také vystudovala magisterský obor Zoologie a bakalářský obor Ekologická a evoluční biologie. Ve své dizertační práci se věnuje vlivu podobnosti partnerů v MHC genech na plodnost. Její další výzkumné zájmy jsou také vliv hormonální antikoncepce na partnerské preference, vliv užívání hormonální antikoncepce při výběru partnera na následnou spokojenost ve vztahu a nevolnosti v těhotensví a jejich možná funkce. Jejím školitelem je Jan Havlíček.

Aktuální seznam výuky

Současní studenti

Bakalářští

Martina Vrzáčková: Chutě a averze v těhotenství

Adéla Šerclová: Těhotenská nevolnost jako adaptivní mechanismus

Kristýna Molnárová: Morfologické a behaviorální změny v průběhu estrálního cyklu u primátů (kozultantka)

E-mail

fiuraskova.katerina@gmail.com

 

Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Pozice: Výzkumná asistentka
Pracovní skupina: Etologie člověka
Místnost: 227 (2. patro)
Adresa: Viničná 7, 128 43 Praha 2