/* Template Name: Jitka Fialova */ Etologie člověka

Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D.

Zabývá se výzkumem čichové komunikace u člověka, a to především vnějšími faktory ovlivňujícími kvalitu lidské tělesné vůně. Doposud se věnovala zejména vlivu množství a složení stravy, v současnosti je hlavní oblastí jejího zájmu možná komunikace emocí prostřednictvím tělesné vůně a její vliv na ostatní jedince. Dále se zaměřuje i na vztah mezi atraktivitou (jak vizuální, tak olfaktorickou) a imunitním systémem, roli čichu ve vztahu matky a dítěte a faktory ovlivňující zahájení kojení či kompetici.

Bakalářský titul získala na Fakultě humanitních studií UK a magisterská studia úspěšně dokončila na Katedře obecné antropologie, FHS UK. Doktorský titul získala na Katedře filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (program Teoretická a evoluční biologie). V současnosti je zaměstnaná na Katedře zoologie, PřF UK a v Národním ústavu duševního zdraví.

Aktuální seznam výuky

Současní studenti

Bakalářští

Natálie Folbergerová: Vliv emocí na lidskou tělesnou vůni

Daniel Mazánek: Vliv čichového tréninku na čichové schopnosti

Adéla Adamová: Role tělesné vůně při diagnostice onemocnění

Aneta Pípalová: Vývoj čichových schopností u dětí

Magisterští

Barbora Váňová: Vliv absolvování kurzu první pomoci na míru znechucení (konzultantka)

Doktorští

Žaneta Slámová: Percepce obličejových charakteristik v kontextu výběru partnera a posuzování konkurentů: Longitudinální eye-trackingová studie

Dagmar Schwambergová: Role čichu v behaviorálním obranném mechanismu u člověka (konzultantka)

 

Bývalí studenti

Bakalářští

Jana Staňková (2015): Role čichového vnímání u novorozenců

Noemi Hrubová (2019): Mechanismy vzniku tělesné vůně u člověka (konzultantka)

Hugo Klačanský (2021): The effect of diseases on human body odor and its effect on behavior of others

Barbora Váňová (2021): Problematika znechucení a jeho vztah k poskytování první pomoci (kozultantka)

Magisterští

Žaneta Slámová (2018): Souvislost mezi efektivitou imunitního systému a atraktivitou obličeje

Lucie Kuncová (2018): Výběr partnera na základě čichového imprinting-like efektu (konzultantka)

Lenka Kysilková (2020): Effect of breastfeeding morphology on breastfeeding initiation (konzultantka)

Bakalářské práce

Environmentální faktory ovlivňující lidskou tělesnou vůni
Role čichu při výběru partnera

 

Diplomové práce

Úloha čichu při výběru partnera
Role čichu při navazování vztahu matky a dítěte
Dietetické faktory ovlivňující lidskou tělesnou vůni
Vliv afektivních stavů na tělesnou vůni
Výběr parfému a jeho interakce s tělesnou vůní

E-mail

jitka.fialova@natur.cuni.cz

 

ResearchGate profil

https://www.researchgate.net/profile/Jitka_Fialova

 

Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Pozice: Výzkumná asistentka
Pracovní skupina: Etologie člověka
Místnost: 227 (2. patro)
Adresa: Viničná 7, 128 43 Praha 2

 

Národní ústav duševního zdraví

Pozice: Junior výzkumnice
Pracovní skupina: Sociální percepce a kognice
Místnost: 401. 51 (3. patro)
Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany