/* Template Name: Jitka Fialova */ Etologie člověka

Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D.

Zabývá se výzkumem čichové komunikace u člověka, a to především vnějšími faktory ovlivňujícími kvalitu lidské tělesné vůně. Doposud se věnovala zejména vlivu množství a složení stravy, v současnosti je hlavní oblastí jejího zájmu možná komunikace emocí prostřednictvím tělesné vůně a její vliv na ostatní jedince. Dále se zaměřuje i na vztah mezi atraktivitou (jak vizuální, tak olfaktorickou) a imunitním systémem, roli čichu ve vztahu matky a dítěte a faktory ovlivňující zahájení kojení či kompetici.

Bakalářský titul získala na Fakultě humanitních studií UK a magisterská studia úspěšně dokončila na Katedře obecné antropologie, FHS UK. Doktorský titul získala na Katedře filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (program Teoretická a evoluční biologie). V současnosti je zaměstnaná na Katedře zoologie, PřF UK a v Národním ústavu duševního zdraví.

Aktuální seznam výuky

Současní studenti

Bakalářští

Hugo Klačanský: The effect of diseases on human body odor and its effect on behavior of others

Natálie Folbergerová: Vliv emocí na lidskou tělesnou vůni

Barbora Váňová: Znechucení – jeho druhy, evoluční význam a vztah k první pomoci (kozultantka)

Doktorští

Žaneta Slámová: Percepce obličejových charakteristik v kontextu výběru partnera a posuzování konkurentů: Longitudinální eye-trackingová studie

Dagmar Schwambergová: Role čichu v behaviorálním obranném mechanismu u člověka (konzultantka)

 

Bývalí studenti

Bakalářští

Jana Staňková (2015): Role čichového vnímání u novorozenců

Noemi Hrubová (2019): Mechanismy vzniku tělesné vůně u člověka (konzultantka)

Magisterští

Žaneta Slámová (2018): Souvislost mezi efektivitou imunitního systému a atraktivitou obličeje

Lucie Kuncová (2018): Výběr partnera na základě čichového imprinting-like efektu (konzultantka)

Bakalářské práce

Environmentální faktory ovlivňující lidskou tělesnou vůni
Role čichu při výběru partnera

 

Diplomové práce

Úloha čichu při výběru partnera
Role čichu při navazování vztahu matky a dítěte
Dietetické faktory ovlivňující lidskou tělesnou vůni
Vliv afektivních stavů na tělesnou vůni
Výběr parfému a jeho interakce s tělesnou vůní

E-mail

jitka.fialova@natur.cuni.cz

 

ResearchGate profil

https://www.researchgate.net/profile/Jitka_Fialova

 

Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Pozice: Výzkumná asistentka
Pracovní skupina: Etologie člověka
Místnost: 227 (2. patro)
Adresa: Viničná 7, 128 43 Praha 2

 

Národní ústav duševního zdraví

Pozice: Junior výzkumnice
Pracovní skupina: Sociální percepce a kognice
Místnost: 401. 51 (3. patro)
Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany