/* Template Name: Dagmar Schwambergová */ Etologie člověka

Dagmar Schwambergová je studentkou doktorského oboru Zoologie na Přírodovědecké fakultě UK, v rámci něhož se zabývá zejména vztahem tělesné vůně a zdravotního stavu pod vedením Jana Havlíčka. Na Přf UK absolvovala rovněž bakalářský obor Obecná biologie a magisterský obor Zoologie se specializací Ekologie a etologie.

Ve svém disertačním projektu zpracovává téma role čichu v rámci behaviorálního obranného mechanismu u člověka. Současně je také zaměstnána v Národním ústavu duševního zdraví. Jejím školitelem je Jan Havlíček.

Aktuální seznam výuky