/* Template Name: Anna Fišerová */ Etologie člověka

Mgr. Anna Fišerová

Anna Fišerová se v rámci svého doktorského studia zabývá aktivním vlivem rodičů na výběr partnera a na partnerský vztah u dlouhodobých partnerských dvojic pod vedením Jana Havlíčka a Zuzany Štěrbové. Dynamice partnerských vztahů se věnovala již ve své diplomové práci na Fakultě humanitních studií UK, bakalářský titul absolvovala na Fakultě sociálních věd UK. Jejím školitelem je Jan Havlíček.

Aktuální seznam výuky