Ideální vs. aktuální partner

V předchozích výzkumech se ukázalo, že zatímco muži i ženy za ideálního partnera považují osobu s podobnými vlastnostmi, jako jsou jejich vlastní, partnera si mají tendenci vybírat podle jiných kritérií. Muži tak například mnohem více dají na fyzický vzhled žen a ženy naopak sledují u mužů celkovou „vhodnost” pro partnerství. Na druhou stranu, pokud je hodnocení ideálního a aktuálního partnera podobné, je to často spojeno s vyšší mírou spokojenosti ve vztahu. Většina studií zkoumala rozdíl mezi preferencemi a reálným výběrem partnera zpětně, tj. na základě výpovědí osob v partnerském vztahu, což může významně ovlivnit celkové hodnocení ideálního partnera, například tím, nakolik jsou v současném vztahu spokojení. Proto jsme se rozhodli provést studii zaměřenou na sledování osob ještě předtím, než se s někým seznámily a dále pak v průběhu prvního půl roku od jejich seznámení. K tomu nám pomohla moderní metoda seznamování zvaná speed-dating.

Ve spolupráci s českými speed-datingovými agenturami jsme doposud získali data od celkem 250 účastníků. Z nich nám druhý dotazník, který účastníci obdrželi týden po seznamovacím sezení, vyplnilo celkem 141 osob (z toho 57 mužů a 87 žen, průměrný věk 29 let). Třetí dotazník (měsíc od seznamovacího sezení) vyplnilo doposud 46 osob a čtvrtý (6 měsíců od seznamovacího sezení) 13 osob. Z těch, co vyplnili dotazník týden po speed-datingu, se 47 % osob setkalo s některým z účastníků speed-datingu i posléze. Z předběžných výsledků se ukazuje, že ženy mají na muže celkově vyšší nároky, než muži na ženy. Ukázalo se, že u hodnocení ideálního partnera ženy v průměru uváděly významně vyšší hodnoty ve všech hodnocených kategoriích (status/zdroje, fyzická atraktivita, fyzická síla, emoční stabilita, přívětivost/oddanost, pozitivní naladění), než v hodnocení konkrétního protějšku. Dá se tedy říci, že muži, se kterými se po seznamovacím sezení setkaly, nedosahovali v mnoha ohledech jejich vysněného ideálu. U mužů se tento nesoulad vyskytoval pouze u charakteristik z kategorií přívětivost/oddanost (laskavá, štědrá, upřímná) a emoční stabilita (klidná v náročných situacích, vyrovnaná). U osob, které se již s nikým nesetkaly, se ukázalo, že hodnocení ideálního partnera je u nich před i po speed-datingu stabilní. To nasvědčuje tomu, že tato zkušenost (řekněme nezdar), nemá významný vliv na jejich partnerské preferenc

Jelikož výzkum stále probíhá (část respondentů ještě není se svým partnerem 6 měsíců), nemáme k dispozici konečné výsledky studie. Věříme, že přinesou některé další zajímavé poznatky, o které se s Vámi rádi podělíme.

Chtěli bychom při této příležitosti poděkovat především všem účastníkům studie a dále pak seznamovacím agenturám, jmenovitě se jednalo o agentury: Seznámení aktivně, Easy dating a Reserach speed-dating Lucky Rubenové.

Děkujeme také grantové agentuře GAUK za finanční podporu, bez které by tento výzkum nemohl vzniknout.
Mgr. Radka Kučerová a doc. Jan Havlíček, PhD.