Faktory ovlivňující hodnocení atraktivity mužské postavy

Studie pod názvem Faktory ovlivňující hodnocení atraktivity mužské postavy se účastnilo 1900 osob, z toho 1200 žen, jejichž hodnocení byla v tuto chvíli středem našeho zájmu. Studie sestávala ze tří částí, nejdříve jsme se ptali na údaje, které by popsaly vzorek zúčastněných osob a postihly řadu faktorů, které mohou vnímání atraktivity ovlivňovat (jako například tělesná váha hodnotících, socioekonomický statut, užívání hormonální antikoncepce nebo partnerský statut). V druhé části byla předložena řada 25 siluet reálných mužských postav lišících se svou konstitucí (množstvím svalové hmoty, tělesného tuku a jejich rozložením) pro ohodnocení míry atraktivity, a v poslední třetí části byly použity reálné fotografie mužů se zakrytou tváří. V této části byly od každého muže předloženy dvě fotografie v náhodném pořadí, na jedné byl muž před nabráním svalové hmoty a na druhé po několik týdnech nabírání svalové hmoty.
Atraktivitě mužské postavy se doposud věnovalo jen málo výzkumného úsilí, předešlé studie byly často založeny na nereálných, velmi hrubých popisech a ukázkách mužské postavy a individuálními rozdíly na hodnocení se dříve nezabýval žádný z výzkumných týmů. Výsledky tak byly často nekonzistentní a jejich závěrem bylo, že jako nejatraktivnější jsou hodnoceny mužské postavy s výrazným rozvojem svalové hmoty horní poloviny těla (tzv. mesomorfní somatotyp) s typickým „V” tvarem.

Atraktivita postavy siluety

Ukázka několika siluet reálných mužských postav lišících se svou konstitucí. Vlevo postava ektomorfní (nízké zastoupení tukové i svalové tkáně), uprostřed postava edomorfní (vysoké zastoupení složky tukové a nízké svalové) a vpravo postava mezomorfní (vysoké zastoupení složky svalové a nízké tukové).

Z našich výsledků však vyplývá, že mezomorfní, tedy nejsvalnatější postava, jako atraktivní hodnocena není. Jako nejatraktivnější je hodnocena postava tzv. ekto-mesomorfní, která by měla poukazovat na vysokou míru obecné fyzické zdatnosti (silový i vytrvalostní svalový výkon, nejen silový výkon typický pro mesomorfy), zároveň tento somatotyp poukazuje i na kvalitu zdraví jeho nositele, jelikož velké množství tukové i svalové tkáně s sebou přináší rizika kardiovaskulární (a v případě tukové tkáně dále metabolických) onemocnění. Tyto závěry potvrzují i výsledky druhé části studie. Dle závěrů předchozích studií by muž mohl zvýšit atraktivitu své postavy nabráním svalové hmoty pomocí silově-vytrvalostního tréninku. Proto jsme využili fotografie mužů před a po několika týdenním období nabírání svalové hmoty. Z jejich hodnocení vyplývá, že ženám se jevily mužské postavy před nabíráním svalové hmoty jako atraktivnější. Avšak tyto výsledky mohly být zapříčiněny jednoduše tím, že muži, kteří se do tohoto nabírání svalové hmoty zapojili, byli již před začátkem natolik svalnatí, že přibrání několika dalších kil svalové hmoty jednoduše překročilo mez, která je ještě hodnocena jako atraktivní.

Atraktivita nabírání

Ukázka postavy před a po několikatýdenním nabírání svalové hmoty.

Dva z faktorů, které mohou hodnocení atraktivity ovlivňovat a kterými jsme se zabývali, bylo BMI (body mass index, poměr tělesné hmotnosti a výšky jedince) hodnotitelek, které se ukazuje jako dobrý indikátor atraktivity ženské postavy, a dále fáze menstruačního cyklu hodnotitelek. Z těchto výsledků vyplývá, že se vzrůstající hodnotou BMI hodnotitelek stoupá tolerance k vyššímu zastoupení endomorfní složky postavy (popisující množství tělesného tuku a predispozicí pro jeho ukládání). I fáze menstruačního cyklu významně ovlivňuje hodnocení atraktivity, v souladu s předchozími studiemi zabývajícími se například atraktivitou mužské tváře, ženy v plodné fázi menstruačního cyklu vykazovaly více preference pro vyšší zastoupení mezomorfní složky postavy (popisující množství svalové hmoty a predispozice pro její tvorbu).