• 2019-2021: GAUK 1374319. Percepce obličejových charakteristik v kontextu výběru partnera a posuzování konkurentů: Longitudinální eye-trackingová studie. Hlavní řešitelka: Žaneta Slámová
 • 2019-2021: GAUK 1118119. Vliv partnerských preferencí na skutečný výběr partnera: Srovnání aditivního a prahového modelu. Hlavní řešitelka: Zsófia Csajbók
 • 2018-2020: GAUK 1398218. Souvislost mezi reaktivitou imunitního systému a atraktivitou tělesné vůně a tváře. Hlavní řešitelka: Dagmar Schwambergová.
 • 2018-2020: GAUK 1742218. Typy partnerských vztahů v transformující se společnosti. Hlavní řešitelka: Ayten Yesim Semchenko
 • 2017-2019: GAUK 1436317. Vliv morfologických a olfaktorických charakteristik rodičů na výběr
  partnera. Hlavní řešitelka: Lucie Kuncová
 • 2016-2018: GAUK 52216. Sympatrická kulturní divergence a její evoluční signifikance. Hlavní řešitel:
  Petr Tureček
 • 2014-2016: GAUK 918214. Vliv tělesného pachu spojeného s kompeticí na sociální percepci a kognici.
  Hlavní řešitelka: Jitka Fialová
 • 2014-2016: GAUK 1214314. Diskrepance mezi obrazem ideálního a aktuálního partnera v průběhu
  formování partnerského vztahu. Hlavní řešitelka: Radka Kučerová
 • 2014-2015: GAUK 1234214. Vztah synestézie a sociálně-kognitivních schopností. Hlavní řešitel: Pavel
  Šebesta
 • 2012-2014: GAUK 695512. Vztah percepce mužského obličeje a schopnosti obstát ve fyzické
  konfrontaci muže proti muži. Hlavní řešitel: Vít Třebický
 • 2010-2012: GAUK 6010/2010. Faktory ovlivňující vznik pohlavních rozdílu v čichu u dětí. Hlavní
  řešitelka: Lenka Nováková