Chemická komunikace

Teoretické bakalářské práce:

  1. Environmentální faktory ovlivňující lidskou tělesnou vůni – Jitka Fialová
  2. Role čichu při výběru partnera – Jitka Fialová

Diplomové práce:

  1. Úloha čichu při výběru partnera – Jitka Fialová
  2. Role čichu při navazování vztahu matky a dítěte – Jitka Fialová
  3. Dietetické faktory ovlivňující lidskou tělesnou vůni – Jitka Fialová
  4. Vliv afektivních stavů na tělesnou vůni – Jitka Fialová
  5. Výběr parfému a jeho interakce s tělesnou vůní – Jitka Fialová