Pavlína Šámalová

Pavlína Šámalová studuje na Přírodovědecké fakultě UK magisterské studium v oboru Teoretická a evoluční biologie. Ve svém výzkumu pod vedením školitele doc. Jana Havlíčka se zabývá faktory ovlivňujícími zahájení kojení. Podílí se rovněž na výzkumu Mgr. Martina Hůly, který se zaměřuje na preference květů.