Na první pohled. Na první pohled. I naše tvář prozrazuje, zda jsme schopni obstát v boji

Vzhled lidské tváře má kromě estetického hlediska mnoho sociálních aspektů. Ať už jde o ženskou nebo mužskou tvář, na základě jejího vzhledu nositeli vědomě nebo nevědomě přisuzujeme určité osobnostní charakteristiky, vlastnosti nebo přitažlivost. Na rysy tváře ve vztahu k agresi a konfrontaci se zaměřuje projekt Katedry obecné antropologie FHS a Katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK nazvaný Vztah morfologie tváře a schopnosti obstát ve fyzické konfrontaci. Můžete se ho účastnit i vy!