Až budu velká, vezmu si tátu!

Stalo se vám někdy, že jste domů přivedli představit partnera a pak jste slyšeli: „To je celý táta před třiceti lety!“? (O podobnosti partnerek s matkami samozřejmě platí totéž.) Přemýšleli jste nad tím, proč tomu tak je? Jedním z mechanismů v pozadí je zřejmě sexuální imprinting neboli vtištění.