Mgr. Vít Třebický, Ph.D.

Výzkumný pracovník na Katedře filozofie a dějin přírodních věd, PřF UK a junior výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví