Popis

Zabývá se především pohlavním dimorfismem a variabilitou u člověka v kontextu pohlavního výběru. Zejména se věnuje morfologii a percepci vizuálních vodítek mužského obličeje a těla v rámci vnitro-pohlavní kompetice a preferencí žen pro znaky fyzické atraktivity mužů. Dlouhodobě se také soustředí na vývoj standardizované metodiky pořizování a zpracování vizuálních stimulů.

Vystudoval bakalářské studium na Fakultě humanitních studií UK, magisterský titul získal na Katedře obecné antropologie, specializace Etologie člověka tamtéž. Doktorský titul získal na Katedře filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK (doktorský program Teoretická a evoluční biologie), kde je nyní i zaměstnán. Současně pracuje i v Národním ústavu duševního zdraví.