Radka Kučerová je PhD studentka na Katedře Obecné antropologie, FHS UK.

Zabývá se vznikem partnerských vztahů, především diskrepancí mezi obrazem ideálního a aktuálního partnera v průběhu formování vztahu, formou retrospektivní i prospektivní studie (follow-up na osobách účastnících se speed-datingu).

Ve volném čase se ráda věnuje cestování, svému psovi a šití.