Vedené práce

Bc. Hana Pitáková: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sexualitu člověka

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přf UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Bc. Gabriela ZvěřinováAnalýza miskoncepcí v oblasti první pomoci

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba/Mgr. Radka Marta Dvořáková
 • Katedra učitelství a didaktiky biologie, Přf UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Aneta RintováSourozenecké konstelace a jejich vliv na vybraná onemocnění člověka

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přf UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Hana Pitáková: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sexualitu člověka

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016, obhájeno 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přf UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Viktorie Poneszová: Rozdílný přístup rodičů k potomkům a faktory to ovlivňující

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016, obhájeno 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přf UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Dominik Horký: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na IQ

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2015, obhájeno 2016
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přf UK
 • Text práce ke stažení: 

Konzultované práce

Bc. Pavla Dostálová: Analýza emoční a psychické zátěže pracovníků tísňových linek

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Text práce ke stažení: coming soon

Bc. Kamila Michalíková: Analýza dopadu psychické zátěže na oběti dopravních nehod a zasahující členy IZS

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Text práce ke stažení: coming soon

Dominika Schejbalová: Zátěžové faktory plynoucí z vytěžování tísňových volání v rámci Telefonního centra tísňového volání 112 a tísňové linky 150

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016
 • vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Text práce ke stažení: coming soon

Tereza Fliegerová: Vliv výkonu profese v rámci krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru České republiky na kvalitu spánku

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016
 • vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Text práce ke stažení: coming soon

Kamila Michalíková: Emoční prožívání jedince při dopravní nehodě

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2014, obhájeno 2016
 • vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Text práce ke stažení: zde

Barbora Kneblová (Jislová): Vliv pořadí narození na osobnostní profil jedince studovaný pomocí Cattellova, Cloningerova a Big Five dotazníku

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2013, obhájeno 2015
 • vedoucí práce: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přf UK
 • Text práce ke stažení: