V rámci doktorského studia na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK se zabývá širším vlivem sourozeneckých konstelací na různé oblasti lidské osobnosti (GAUK č. 269215). Řeší tedy především výzkumné otázky týkající se vlivu rodinného prostředí jako nejdůležitějšího epigenetického faktoru na povahové rysy, studijní schopnosti, sexuální strategie, řešení morálních dilemat, ale i na fyziologické či morfologické rysy člověka. V Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) se zabývá především vlivem rodinných konstelací na osobnost člověka, a to především v souvislosti s duševními chorobami.

Na PřF UK se pod záštitou Katedry učitelství a didaktiky biologie rovněž věnuje problematice urgentního lékařství a výuky první pomoci. Zabývá se např. emočním prožíváním jedince při poskytování první pomoci či faktory, které ovlivňují snahu pomoci postiženým osobám, a nyní především zátěžovými faktory plynoucích z výkonu profese výkonu profese u hasičů, záchranářů či policie. Na PřF rovněž vyučuje několik předmětů týkajících se první pomoci.