Zabývá se především atraktivitou obličeje, a to například jejím vztahem s imunitním systémem, či percepcí obličejů v kontextu výběru partnera a posuzování oponentů, což je téma, které v současné době zpracovává ve své disertační práci. Bakalářský titul získala na Fakultě humanitních studiích UK, magisterský titul získala na Katedře obecné antropologie téže fakulty, přičemž její hlavní specializací byla Etologie člověka. V současné době je doktorandkou na Přírodovědecké fakultě UK (program Teoretická a evoluční biologie) a je zaměstnána v Národním ústavu duševního zdraví. Její školitelkou je Jitka Fialová.