Současní studenti

Bakalářští

Natálie Folbergerová: Vliv emocí na lidskou tělesnou vůni

Daniel Mazánek: Vliv čichového tréninku na čichové schopnosti

Adéla Adamová: Role tělesné vůně při diagnostice onemocnění

Aneta Pípalová: Vývoj čichových schopností u dětí

Magisterští

Barbora Váňová: Vliv absolvování kurzu první pomoci na míru znechucení (konzultantka)

Doktorští

Žaneta Slámová: Percepce obličejových charakteristik v kontextu výběru partnera a posuzování konkurentů: Longitudinální eye-trackingová studie

Dagmar Schwambergová: Role čichu v behaviorálním obranném mechanismu u člověka (konzultantka)

 

Bývalí studenti

Bakalářští

Jana Staňková (2015): Role čichového vnímání u novorozenců

Noemi Hrubová (2019): Mechanismy vzniku tělesné vůně u člověka (konzultantka)

Hugo Klačanský (2021): The effect of diseases on human body odor and its effect on behavior of others

Barbora Váňová (2021): Problematika znechucení a jeho vztah k poskytování první pomoci (kozultantka)

Magisterští

Žaneta Slámová (2018): Souvislost mezi efektivitou imunitního systému a atraktivitou obličeje

Lucie Kuncová (2018): Výběr partnera na základě čichového imprinting-like efektu (konzultantka)

Lenka Kysilková (2020): Effect of breastfeeding morphology on breastfeeding initiation (konzultantka)