Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D.

Výzkumná pracovnice na Katedře zoologie, PřF UK a junior výzkumnice v Národním ústavu duševního zdraví