• Evoluční psychologie (Marek Špinka, Jan Havlíček) Vyučováno na Filozofické fakultě – Externí odkaz do SIS