Současní studenti

Bakalářští

Tamara Dudková: Mechanizmy asortativního párování u člověka

Magisterští

Kateřina Fiurašková: Vliv hormonální antikoncepce při výběru partnera na následnou spokojenost ve vztahu

Pavlína Šámalová: Faktory ovlivňující zahájení kojení

Lucie Kuncová: Výběr partnera na základě čichového imprinting-like efektu

Dagmar Schwambergová: Souvislost mezi efektivitou imunitního systému a kvalitou tělesného pachu u člověka

Doktorští

Z Csajbók: Ideals and trade-offs in mate choice

A Yesim Semchenko: Human mating strategies in a cross-cultural perspective

P Tureček: Sympatrická kulturní divergence a její evoluční signifikance

Bývalí studenti

Bakalářští

Jaroslav Asingr (2007): Menstruační a lunární synchronicita

Danica Babicová (2008): Fyzická atraktivita ženského těla v evoluční perspektivě

Martin Čech (2008): Vliv hormonální antikoncepce na sexuální chování a změny v depresivitě žen

Jana Enderlová (2009): Sociální a reprodukční struktury australopitéků a raných forem rodu Homo

Jitka Fialová (2010): Dietetické faktory ovlivňující lidský pach

Kateřina Fiurašková (2016): Vliv steroidních hormonů a hormonální antikoncepce na partnerské preference žen

Milan Golka (2008): Vliv menstruace na vizuální obličejovou atraktivitu ženy

Markéta Gwužďová (2011): Koncept feromonu u člověka

Daniel Hromada (2009): Báseň o jablku

Radka Kučerová (2010): Změny v intersexuálních interakcích v průběhu menstruačního cyklu

Pavlína Lenochová (2005): Vliv menstruačního cyklu a hormonální antikoncepce na čichové schopnosti žen

Kristýna Polášková (2009): Žárlivost v partnerském vztahu v souvislosti s pořadím narození partnerů

Veronika Pražská (2014): Sexuální imprinting u člověka v komparativní perspektivě

Veronika Řezáčová (2010): Nevěra a žárlivost v dlouhodobých partnerských vztazích

Dagmar Schwambergová (2015): Souvislost tělesného pachu a zdravotního stavu u člověka

Anna Šandová (2009): Pohlavní rozdíly ve vývoji a uvědomování čichu u dětí

Vít Třebický (2010): Fyzická atraktivita mužské postavy v perspektivě evolučních věd

Jaroslava Valentová (2004): Mužská homosexualita z pohledu biologie

Pavlína Vohnoutová (2010): Sociální aspekty pachové individuality

Marta Vondrová (2007): Souvislosti mezi čichovými schopnostmi jedince a osobnostním profilem

Magisterští

Anna Babuská (2017): Souvislost čichových a kognitivních schopností u seniorů

Vít Třebický (2012): Faktory ovlivňující hodnocení atraktivity mužské postavy

Jitka Fialová (2012): Efekt kalorického příjmu a aromatických látek na kvalitu lidské tělesné vůně

Tereza Dneboská (2012): Environmentální faktory ovlivňující tělesnou vůni člověka

Markéta Gwužďová (2014): Výběr parfémů a jejich interakce s tělesnou vůní

Kateřina Klapilová (2005): Faktory ovlivňující mužskou žárlivost a strategie Mate-retention

Dagmar Kohoutová (2007): Vliv holení podpaží na axilární pachový podpis člověka

Anna Kotrčová (2006): Přisuzování osobnostních charakteristik na základě vzhledu tváře

Radka Kučerová (2012): Souvislost neverbálních projevů a menstruačního cyklu žen

Pavlína Lenochová (2007): Individualita lidské tělesné vůně a metodika sběru čichových vzorků

Petra Piškule (2012): Vliv stresu na hedonickou kvalitu tělesné vůně

Kateřina Ptáčková (2010): Změny v preferencích heterozygotnosti MHC

Doktorští

Anna Rubešová (2009): Sociální aspekty vzhledu tváře

Jaroslava Valentová (2010): Percepce mužské sexuální orientace

Lenka Nováková (2013): Factors contributing to interindividual differences in olfactory abilities and odour awareness

Jitka Fialová (2017): Perception of individual variation in body odour in human adults

Vít Třebický (2017): Relationship between male facial morphology and assessments of fighting ability