Mgr. Anna Fišerová

PhD studentka na Katedře filozofie a dějin přírodních věd PřF UK