Anna Fišerová se v rámci svého doktorského studia zabývá aktivním vlivem rodičů na výběr partnera a na partnerský vztah u dlouhodobých partnerských dvojic pod vedením Jana Havlíčka a Zuzany Štěrbové. Dynamice partnerských vztahů se věnovala již ve své diplomové práci na Fakultě humanitních studií UK, bakalářský titul absolvovala na Fakultě sociálních věd UK. Jejím školitelem je Jan Havlíček.