Nový článek “Attractive and healthy-looking male faces do not show higher immunoreactivity”

Z evolučního pohledu by atraktivní znaky měly odkazovat k určité kvalitě daného člověka. Několik předchozích studií se zaměřilo na vztah mezi atraktivitou obličeje a kvalitou imunitního systému, přičemž některé spojení našly, jiné ne a další pouze u jednoho pohlaví. Abychom do tématu vnesli více světla, provedli jsme studii testující souvislost mezi atraktivitou obličejů a imunoreaktivitou (velikost reakce imunitního systému při setkání s patogenem). Žádný statisticky významný vztah se však neukázal. Nenašli jsme ani vliv množství podkožního tuku a hladin testosteronu a kortisolu, což jsou faktory, které obvykle souvisejí jak s hodnocením atraktivity obličejů, tak s odezvou imunitního systému.

Autory článku jsou Žaneta Pátková, Dagmar Schwambergová, Jitka Třebická Fialová, Vít Třebický, David Stella, Karel Kleisner a Jan Havlíček. Celý si jej můžete přečíst na stránkách časopisu Scientific Reports