Nový článek – “Facial attractiveness and preference of sexual dimorphism: A comparison across five populations”

V časopise Evolutionary Human Sciences nedávno vyšel článek “Facial attractiveness and preference of sexual dimorphism: A comparison across five populations”. Jelikož dosavadní výzkumy zatím nedošly ke shodě ohledně vztahu mezi pohlavním dimorfismem (znaky typické pro dané pohlaví – femininní a maskulinní) a atraktivitou, cílem studie bylo prozkoumat spojení mezi vnímaným a tvarovým pohlavním dimorfismem a vnímanou atraktivitou v mezikulturní studii založené na populacích z Kamerunu, Kolumbie, České republiky, Íránu a Turecka. Vztah mezi vnímanou maskulinitou a atraktivitou byl nalezen pouze u českých a kolumbijských mužů, kdežto u žen byla atraktivita pozitivně spojena s vnímanou femininitou ve všech zkoumaných populacích, což by mohlo naznačovat určitou míru univerzality preferencí. Dále se ukázalo, že tvarový pohlavní dimorfismus obličeje a průměrovost povětšinou nesouvisí s vnímaným pohlavním dimorfismem a atraktivitou. Proto by měly budoucí studie zvážit, které měřítko pohlavního dimorfismus použijí (měřený či vnímaný), jelikož ovlivňují vnímání atraktivity odlišně.

Autory článku jsou: Vojtěch Fiala, Vít Třebický, Farid Pazhoohi, Juan David Leongómez, Petr Tureček, S. Adil Saribay, Robert Mbe Akoko a Karel Kleisner. Celý jej najdete ZDE.