Právě vyšlo! No evidence for association between human body odor quality and immune system functioning

Naší čerstvou novinkou je článek “No evidence for association between human body odor quality and immune system functioning”, který vyšel v časopise Psychoneuroendocrinology. Cílem studie bylo testovat, zda existuje vztah mezi kvalitou tělesnou vůně a imunoreaktivitou (odezva organismu na setkání s patogenem) a obecným fungováním imunitního systému. Předchozí výzkumy totiž ukazují, že obličeje mužů s reaktivnějším imunitním systémem hodnotí ženy jako atraktivnější. V první studii jsme participantům měřili hladiny specifických protilátek (slouží jako ukazatel reaktivity imunitního systému) a ve druhé studii pak hlavní ukazatele vrozené a adaptivní imunity. V obou případech pak hodnotitelé posoudili atraktivitu, zdraví a intenzitu jejich tělesné vůně. Ani v jedné ze studií jsme nenašli vztah mezi kvalitou tělesné vůně a fungováním imunity – zdá se tak, že tělesná vůně neobsahuje vodítka k reaktivitě imunitního systému.

Autory článku jsou Dagmar Schwambergová, Agnieszka Sorokowska, Žaneta Slámová, Jitka Třebická Fialová, Agnieszka Sabiniewicz, Judyta Nowak-Kornicka, Barbara Borkowska, Bogusław Pawłowski a Jan Havlíček. Více se dozvíte ZDE.