Nový článek “Vyhýbání se incestu: kulturní a evoluční perspektiva”

Před nedávnem jsme vás seznámili s článkem “Prevalence incestu a faktory, které ji ovlivňují” a nyní přinášíme pokračování v podobě přehledové studie “Vyhýbání se incestu: kulturní a evoluční perspektiva”. Jejím cílem je představit teorie vyhýbání se incestu z pohledu kulturní a evoluční antropologie. Výskyt incestu je poměrně vzácný, přesto však vzbuzuje silné emoční reakce. Důvodem nízkého výskytu může být existence incestního tabu, jež se sestává ze společenských norem a zvyklostí, které incestu zabraňují. Incestní tabu je univerzální, univerzalita se však týká pouze nukleární rodiny a pro širší příbuzenstvo se liší dle dané kultury, pravděpodobně kvůli odlišným klasifikacím příbuzenství a různým společenským normám. Dalším důvodem může být i sexuální averze mezi jedinci, kteří spolu vyrůstali (tzv. Westermarckův efekt). Samotné incestní chování pak může být důsledkem buď nízké sexuální averze a s ním spojeným znechucením, či neselektivní sexuální apetencí.

Autory článku jsou Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová a Jan Havlíček. Celý si jej můžete přečíst ZDE.