Článek “The effect of birth order on the probability of university enrolment”

V časopise Intelligence vyšel článek nazvaný “The effect of birth order on the probability of university enrolment”, jehož autory jsou Radim Kuba, Jaroslav Flegr a Jan Havlíček. Výzkum staví na předchozích studiích, které ukázaly, že pořadí narození ovlivňuje řadu charakteristik od osobnosti po sexuální chování. Některé studie také zjistily, že prvorození dosahují vyššího vzdělání než mladší sourozenci, ovšem v jiných tento efekt nalezen nebyl pravděpodobně kvůli různým modulujícím faktorům. Výsledky tohoto výzkumu na studentech biologie skutečně ukázaly vyšší poměr prvorozených mezi univerzitními studenty a navíc byla síla efektu ovlivněna velikostí rodiny.