Nová kapitola “Fighting assessment”

V Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science vyšla nová kapitola “Fighting assessment” shrnující procesy zapojené v odhadování nebezpečnosti a schopnosti obstát v souboji, a to jak vlastní i cizí, na základě především vizuálních morfologických vodítek.

Autory jsou Vít Třebický, Michael Stirrat a Jan Havlíček. Kapitolu naleznete zde.